ORIENTACIÓN

 síndrome de Down
  •  Artigos sobre atención temperá, HHSS, atención educativa... 
  •  

     

  • Revista síndrome de Down
         http://revistascreena.blogspot.com.
  • Blogs
        http://www.downcompostela.org/

       http://downberri.org


Proxecto  ACCEGAL  comunicadores para dispositivos Android

vía AV CFR LUGO
  • vídeo Picto Droid Lite- Modo Puntual

       http://www.youtube.com/
  • Vídeo Picto Droid Lite- Modo acumulativo
       http://www.youtube.com/
Dislexia

Disfam

 Altas capacidades Ningún comentario: