PARA PAIS E NAIS

Portal Galego de Educación:Formación Tic para pais e nais de nen@s de 3 a 11 anos:

Guía de lectura para pais e nais ,Junta de Andalucía


Páxina  para familias relacionada coa lectura http://www.juntadeandalucia.es

Recursos para aprender a estudiar