4 de xuño de 2008

Filme con ÉXITO

PRADOLONGO
Un dos moi raros filmes rodados integramente en galego en toda a historia, está a demostrar que é posíbel, que se pode filmar unha película en galego e que, con esforzo, pódese distribuír e converterse en todo un éxito.

Segue o seu camiño por todas as vilas e cidades do país, con atrancos, pelexando cada espazo para ser exhibida, pero co apoio do público que, proxección a proxección, enche as salas(corenta mil espectadores).

Pradolongo está abrindo un camiño para o futuro, para outros filmes. "O cinema galego pode facelo: trátase de contar boas historias". Ignacio Vilar-director.
E,no outono, en Madrid, Euskadi, Cataluña e Francia.

[Ai!! Tiven tamén a sorte de traballar por estas terras que podes ver!]

Porque n o n t o d o v a n s e r l i b r o s . . .
"Quen puidera namorala", regravada para a banda sonora do filme.


Ningún comentario: