23 de abril de 2013

PRACER LECTOR E COMPRENSIÓN LECTORA


Neste Día Internacional do Libro queremos lembrar as conclusións do Informe Pisa 2009

En todos os países , o alumnado que disfrutaba máis coa lectura tivo un rendemento máis alto ca o que dixo que non lle gustaba ler. O alumnado ao que non lle gusta ler é o que non disfruta lendo . Ler por pracer e rendemento son factores positivamente asociados. Animar a leer ao alumnado a ler máis horas non necesariamente axuda a  que mellore a súa comprensión lectora. Hai indicadores que demostran que a diferenza está en que lean diariamente por diversión non na cantidade bruta do tempo que pasan lendo
“PISA 2009. Informe español”. Ministerio de Educación, 2010 http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/ 20101207-pisa2009-informeespanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a

 Ese é o camiño por iso dende a biblioteca procuramos espertar no alumnado o gusta pola lectura con distintas actividades. 

Bo Día do Libro! Boas lecturas!

Ningún comentario: