23 de xuño de 2007

XOVES E LECTURA

No suplemento de El País , Babelia,aparecen catro artigos moi interesantes baseados nas suxerencias de Antonio Basanta,vicepresidente executivo da Fundación Germán Sánchez Ruipérez ,Gemma LLuch, Pedro Cerillo , do CEPI( centro de estudos epromoción da literatura infantil e Elsa Guiar,xerente da editorial SM,nos que aparecen pautas para incentivar a lectura no alumnado sobre todo a partir de 12 anos que é cando se presenta segundo os expertos a maior deserción de lectores.
Recomendamos a pais e sobre todo profesores a lectura completa dos artículos .
O profesorado ten un papel moi importante no fomento da lectura e non debe desertar desa obriga e confiala só aos pais e nais.A escola pública debe procurar que o alumnado teña as mesmas oportunidades independentemente do medio do que proceda .Por iso convencidos como estamos da importancia da lectura debemos procurar que as nosa prácticas nas aulas tendan a fomenta.Recollín algunhas pautas que nos poden servir para reflexionar e mellorar a nosa docencia co respecto á lectura.

Hai que aprender a respectalos e comprendelos,Pedro Cerillo

Pertencen á xeración das novas tecnoloxías .Poden servirnos de guías neste novo mundo,Antonio Basanta.

Hai que buscar fórmulas para que a adolescencia e os xoves aprendan a compaxinar a lectura co mundo do ciberespacio,amigos deportes e outras formas de ocio que ben entendido é sempre fructífero.

Ter claro que non se trata de competir con inernet e outras actividades de lecer que despertan o interese dos adolescentes e xoves.O que hai que buscar e que aprendan a compaxinalas todas.

Non hai que ter medo a internet alí tamen se crean lectores
A interacción entre o libro físico e inernet está dando excelentes resultados. Os libros ofrecen a posibilidade de crear webs, foros eou blogs onde os xoves participan activamente.

É fundamental non impoñer a lectura.Propoñela como invitación e nunca como obriga ou castigo.Os libros obrigatorios acostuman ser prexudiciais para descubrir o gusto pola lectura.

Deixar que sexan eles mesmos os que elixan os seus libros.

Suxerir lecturas dende o convencimento e dadando exemplo.

As lecturas compartidas son bos pretextos para establecer contacto e dialogo con eles.

Crear espacios físicos e temporais .
.

Non empeñarse en que lean aos clásicos.

Non hai que evitar a literatura comercial.Non debe haber lecturas excluintes.

Ler non só significa ler narrativa; é tamén acercarse ás enciclopedias,os xornais,ás revistas, aos textos de internet ou ao cómic.

É un erro querer homologar os criterios, intereses e gustos literarios dos adultos cos dos fillos ou xoves en xeral.

2 comentarios:

neves dixo...

Compañeira: Resistímonos a deixar prácticas que aprendemos xa hai moito, unhas formas de aplicación que vemos non nos funcionan. Por iso, xa é tempo de que collamos polo camiño que os nosos alumnos/as mellor van. Cómpre pensar na vontade de facer todos/as este esperanzador esforzo.

Anónimo dixo...

Interesante deducción